Wydarzenia

Zima dźwiękiem malowana - koncert stypendystów

Zapraszamy 18 listopada o godz. 17:00 na podsumowujący rok szkolny zimowy koncert stypendystów Programu Stypendiów Rozwoju Stowarzyszenia Homo Faber.

Na scenie dla Was wystąpią: chór „Veselyky” pod dyrekcją Halyny Nawrockiej, zespół gitarowy, który ćwiczy pod kierownictwem Mirka Sokołowskiego. Usłyszycie również cudowne dźwięki bandury, akordeonu, pianina i skrzypiec.

Nasi nauczyciele: Halyna Nawrocka (chór, pianino, skrzypce), Oleksandr Nawrocki (akordeon), Olga Matsiupa (bandura), Mirek Sokołowski (gitara), Tatiana Kotliarova (pianino).

__

Program stypendialny został uruchomiony w listopadzie 2022 roku. Jego główną ideą było i nadal jest umożliwienie osobom, które znalazły się w Lublinie w związku z wojną w Ukrainie, kontynuowanie rozwoju twórczego i zawodowego, rozwijanie pasji (muzycznych, sportowych, tanecznych, teatralnych, w zakresie sztuk wizualnych, rękodzieła) bez względu na wiek.

W 2022 roku wsparciem objęto ponad 200 beneficjentów/ek programu, pochodzących z 15 regionów Ukrainy. W ramach programu pokryto koszty 1375 godzin zajęć, do prowadzenia zajęć zostało zatrudnionych 11 uchodźców/uchodźczyń. W 2023 roku wspieraliśmy 130 stypendystów i stypendystki.

Instytucje partnerskie Programu:

  • Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
  • Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją
  • Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice (Pracownie Kultury Maki i Pracownie Kultury Tatary)
  • Zespół Pieśni i Tańca Lublin im. Wandy Kaniorowej
  • Takamine Polska
  • Grupa Zibi S.A.
  • Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
  • Centrum Kultury w Lublinie
  • Warsztaty Kultury w Lublinie
  • Fundacja Sztukmistrze
Fundusze na Program pochodziły z
▪️ licytacji prac artystów zorganizowanej przez środowisko gdańskich aktywistów i Stowarzyszenie Arbuz w ramach akcji „Sztuka bez granic”;
▪️ Fundacja Rozwoju Sportu
▪️ Firma Aliplast
▪️ Fundacja Stock

Inne aktualności

W tym tygodniu 10.06-16.06

Czytaj

Historia i kultura Zimbabwe

Czytaj

Integracyjny klub dla chłopaków

Czytaj
1 2 3 34

Partnerzy

menuchevron-down