Wydarzenia

Program Stypendiów Rozwoju Stowarzyszenia Homo Faber

Zapraszamy do zgłoszeń osoby z Ukrainy chcące kontynuować edukację artystyczną.

Jeśli wojna zmusiła Was do opuszczenia domu, a przedtem Ty lub Twoje dziecko:
- uprawiało sporty,
- plastykę,
- śpiewało,
- tańczyło,
- grało na instrumencie muzycznym,
- uczestniczyło w zajęciach teatralnych i potrzebuje wsparcia, żeby kontynuować rozwój swojego talentu - jesteśmy!

Jeżeli mieszkasz teraz w Lublinie lub bliskich okolicach i przyjechałaś/łeś do Polski po 24 lutego 2022 r., wypełnij i wyślij do nas FORMULARZ.

Skontaktujemy się z Tobą i dołożymy wszelkich starań, żeby wojna i uchodźstwo nie spowodowało przerwy w rozwoju Twoich talentów i zdolności. Naszym celem jest wesprzeć osoby, które znalazły schronienie przed wojną w Polsce, na ich drodze do (od)budowania swojego życia w nowym kraju.

Czym jest Program Stypendiów Rozwoju?

 • Program został uruchomiony w kwietniu 2022 roku przez Stowarzyszenie Homo Faber w Lublinie dzięki funduszom zebranym podczas licytacji prac artystów zorganizowanej przez środowisko gdańskich aktywistów i Stowarzyszenie Arbuz w ramach akcji „Sztuka bez granic” dla osób uchodźczych przybywających z polsko-białoruskiej granicy. Po wybuchu wojny w Ukrainie 24 lutego zapadła decyzja, że środki zostaną przeznaczone na wsparcie uchodźców i uchodźczyń, niezależnie od państwa, z którego musieli uciekać.
 • Program umożliwia osobom, które znalazły się w Lublinie w związku z wojną w Ukrainie, kontynuować swój rozwój twórczy i zawodowy (w dziedzinie muzyki, sportu, tańca, teatru, w zakresie sztuk wizualnych) bez względu na wiek.
 • Odbiorcy programu to dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy.
 • Wsparciem obejmowane są osoby zamieszkujące na terenie Lublina i okolic.
 • Fundusze przeznaczone są przede wszystkim na działania służące osobistemu rozwojowi stypendysty, m.in. na opłacenie zajęć artystycznych lub sportowych, udział w kursach zawodowych, zakup potrzebnego sprzętu, strojów itp. Fundusze nie mogą być przeznaczone na działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zabezpieczeniem sytuacji bytowej oraz wszelkie aktywności budzące wątpliwości natury etycznej. Stypendyści w ramach świadczenia nie otrzymują bezpośrednio środków pieniężnych.
 • Staramy się wspierać każdą osobę, która się do nas zwraca, skupiamy się na  konkretnym człowieku i jego/jej potrzebach rozwojowych.
 • Tryb rekrutacji do naszego programu jest bardzo przyjazny: prosty formularz, proste zasady, minimum formalności. Dzięki dobrej współpracy z lubelskimi instytucjami kultury i organizacjami sportowymi  stypendyści/stki korzystają z ich zasobów i infrastruktury. Do prowadzenia zajęć staramy się też zatrudniać uchodźczynie i uchodźców.

Do listopada 2022 roku Stowarzyszeniu Homo Faber udało się udzielić wsparcia dla ponad 200 stypendystów Programu z 15 regionów Ukrainy położonych we wschodniej, zachodniej, północnej i południowej części kraju. Program pokrył koszty 1261 godzin zajęć dydaktycznych. W ramach programu zatrudniono 11 nauczycieli/lek-uchodźców.

Wśród naszych stypendystów są: laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych i plastycznych, zwycięzcy zawodów sportowych w różnych dyscyplinach, profesjonalni wokaliści i tancerze, zawodowi cukiernicy.

Obszary działań: muzyka, taniec, sztuki wizualne, sport, teatr, zakup materiałów, strojów, narzędzi i przyborów

Obecnie są prowadzone następujące zajęcia stałe (indywidualne i grupowe), do których można dołączyć: nauka gry na pianinie (lekcje indywidualne), śpiew klasyczny, skrzypce (lekcje indywidualne), bandura (lekcje indywidualne), akordeon (lekcje indywidualne), zespół gitarowy (2 grupy), chór (grupa młodzieżowa i dziecięca).

 

Regulamin programu stypendialnego:

 1. Organizatorem programu stypendialnego jest Stowarzyszenie Homo Faber z siedzibą przy ul. Chopina 41, lok. 2, 20-023 Lublin, NIP 946 244 29 78, REGON 432738790
  2. Kandydatem jest osoba starająca się o przyznanie stypendium, która z chwilą przyznania stypendium zmienia status na Stypendystę.
  3. Celem programu stypendialnego jest wspieranie rozwoju i uzdolnień osób przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 roku.
  4. Odbiorcami programu mogą być zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe.
  5. Zgłoszenia Kandydatów do programu przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety lub przez kontakt bezpośredni z Organizatorem programu lub koordynatorami poszczególnych działów Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie.
  6. O zakwalifikowaniu Kandydata do programu stypendialnego i udzieleniu wsparcia decyduje komisja złożona z wolontariuszy/wolontariuszek LSKPU ds. programu stypendiów oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Homo Faber.
  7. Wsparciem obejmowane są osoby zamieszkujące na terenie Lublina i najbliższych jego okolic.
  8. Fundusze stypendialne przeznaczone są przede wszystkim na działania służące osobistemu rozwojowi kandydata m.in. na opłacenie zajęć artystycznych lub sportowych, udział w kursach zawodowych, zakup potrzebnego sprzętu, strojów, materiałów plastycznych i inne.
  9. Fundusze nie mogą być przeznaczone na działania  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zabezpieczeniem sytuacji bytowej oraz wszelkie aktywności budzące wątpliwości natury etycznej.
  10. Stypendyści w ramach świadczenia nie otrzymują bezpośrednio środków pieniężnych. Wszelkie opłaty dokonywane są przez Organizatora.
  11. Jedną z form wsparcia może być skierowanie Kandydata do placówki prowadzącej  nieodpłatne zajęcia artystyczne, sportowe, szkoleniowe (w tym pomoc w wyszukaniu odpowiedniego miejsca i ustalenie warunków przyjęcia przez placówkę).
  12. Kandydat ma prawo nie skorzystać z zaproponowanej przez Organizatora oferty, jeśli jej forma lub terminy nie są dla niego dogodne. W takiej sytuacji Organizator podejmuje starania znalezienia innego, optymalnego rozwiązania.
  13. Stypendysta proszony jest o poinformowanie Organizatora o rezygnacji z zaproponowanej formy stypendium i jej powodach.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub wstrzymania naboru Kandydatów do programu.

Kontakt: e-mail: asystent.rozwoju@gmail.com

Partnerzy

menuchevron-down