Wydarzenia

O Baobabie

Dzień dobry Lublinie!

Pora się przedstawić i opowiedzieć, czym, dla kogo i po co powstaje to niezwykłe miejsce - Baobab.
Baobab to przestrzeń w centrum Lublina, która w głowach i w notatkach istniała już od co najmniej kilku lat. Miejsce otwarte, przyjazne, miejsce integracji, spotykania się, wymiany dobrych doświadczeń, czasem trudnych rozmów i pracy nad projektowaniem przyszłości. Miejsce spotkania migrantów i migrantek, studentów i osób pracujących, rodzin i najmłodszych z nami - Polkami i Polakami.

Podstawą działania Baobabu będzie doświadczenie wyniesione z kilkunastoletniej pracy Homo Faber w obszarze włączania, aktywizowania i integracji społecznej migrantów, uchodźców, Polek i Polaków. Baobab to też suma wszystkich działań Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie. W pierwszych miesiącach wojny objął on działaniami 21 obszarów pracy, takich jak: 24-godzinna infolinia dla osób uciekających z Ukrainy, zakwaterowanie, pomoc prawna, psychologiczna, opieka nad dziećmi, pomoc żywieniowa, asysta międzykulturowa, tłumaczenia, wolontariat tłumaczeniowy w punktach zakwaterowania, działania informacyjne, transport i logistyka, biblioteka z literaturą ukraińskojęzyczną, pomoc na rynku pracy i inne.

To wszystko pomieści teraz Baobab!

Myśląc o integracji jako dwustronnym procesie, część działań będziemy kierować do społeczeństwa przyjmującego - nas - mieszkanek i mieszkańców Lublina. Zależy nam, aby Baobab był miejscem spotkań i budowania więzi między nowymi i starymi mieszkańcami miasta. Do tworzenia oferty miejsca włączamy też inicjatywy organizacji i grup nieformalnych, także organizacji migranckich i mniejszościowych.

Baobab mieści się pod adresem Krakowskie Przedmieście 39 B. Jest dawnym budynkiem banku, należącym do Zarządu Nieruchomości Komunalnych Miasta Lublin. Stowarzyszenie Homo Faber, na podstawie umowy najmu, od stycznia 2023 roku użytkuje budynek na potrzeby działań humanitarnych i włączających.

Wszelkie koszty związane z prowadzeniem, administracją i działaniami merytorycznymi pokrywa Stowarzyszenie Homo Faber dzięki wsparciu finansowemu: UNHCR, the UN Refugee Agency, Danish Refugee Council, Oxfam, Avaaz, Alight, Fundacja Batorego, Fundusz Feministyczny, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Google, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, BNP Paribas Bank Polska, Sii Polska, IKEA, Miasto Lublin.

Partnerzy

menuchevron-down