Wydarzenia

Prawo w pracy - bezpłatne konsultacje

Bezpłatne wsparcie w zakresie prawa pracy
PRACODAWCOM (lub planującym działalność) oferujemy bezpłatne wsparcie prawne m.in. w obszarach:
 • zakładanie działalności gospodarczej,
 • zatrudnianie pracowników (w tym cudzoziemców i cudzoziemki),
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
 • pomoc w rejestracji działalności,
 • poradnictwo w codziennych zagadnieniach dla osób zatrudniających cudzoziemców i cudzoziemki.
Dyżur prawnika odbywa się w baobabie, ul. Krakowskie Przedmieście 39b w piątki w godzinach 14:00 - 16:00, pokój nr 14 (I piętro). Na spotkanie nie trzeba się umawiać, wystarczy przyjść i poczekać w kolejce.
PRACOWNIKOM oferujemy bezpłatne wsparcie prawne m.in. w obszarach:
 • przygotowywanie cv i dokumentacji do poszukiwania pracy,
 • sprawdzenie miejsca pracy pod kątem bezpieczeństwa zatrudnienia,
 • rodzaje umów i ich warunki,
 • świadczenia związane z umowami,
 • konfliktów z pracodawcą (niewypłacanie wynagrodzenia, świadczeń, dyskryminacja).
Dyżur prawniczki odbywa się w baobabie, ul. Krakowskie Przedmieście 39b we wtorki w godzinach 15:15 - 17:15, pokój GBV (II piętro). Na spotkanie nie trzeba się umawiać, wystarczy przyjść i poczekać w kolejce.

Głównym celem projektu jest pomoc w aktywizacji zawodowej osobom dotkniętym konfliktem, narażonym na zjawisko bezrobocia, dyskryminacji i nierównego traktowania w miejscach pracy. Działania kierujemy głównie do cudzoziemców i osób, które cudzoziemców zatrudniają. W ramach projektu oferujemy świadczenie bezpłatnego doradztwa prawnego (grupowego i indywidualnego dla pracowników i pracodawców) w centrum społecznościowym Baobab w Lublinie.

To na czym nam zależy w realizacji projektu "Prawo z pracy" to:

1) Zrozumienie praw pracowniczych.
2) Wspieranie w poszukiwaniu zatrudnienia.
3) Rozwiązywanie problemów związanych z miejscem pracy.
4) Informacje na temat umów i warunków zatrudnienia.
5) Ochrona przed wyzyskiem.
6) Wsparcie w przypadku zwolnień i restrukturyzacji.
7) Edukacja prawna w zakresie prawa pracy.
8) Współpraca z pracodawcami.

W ramach projektu planowane są trzy główne ścieżki działań:

 • Indywidualne doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla cudzoziemców.
 • Udzielanie wsparcia pracodawcom, którzy chcą otworzyć się na zatrudnianie uchodźców lub już ich zatrudniają.
 • Cykl sesji edukacyjno - praktycznych dotyczących prawa pracy w Polsce.

____

Koordynacja projektu: Milena Kloczkowska
Grantodawca: Fundusz Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund).
Termin realizacji: 01.03.2024 – 31.12.2024

Partnerzy

menuchevron-down